Tehdään suomalaisesta maataloudesta maailman eettisintä ja kestävintä!

 

Maataloustukipolitiikka tulee suunnata uudelleen eettiseen, ympäristön ja ilmaston kannalta kestävämpään tuotantoon sekä kansallisella että EU-tasolla.

Syömämme ruoan tulee olla ravitsevaa, sitä ei mene hukkaan ja sen tuottaminen kuormittaa maapalloa mahdollisimman vähän.

Terveellisen, ekologisen ja eettisen ruoan pitää myös olla kaikkien saatavilla, tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta.

Ruoan arvostusta tulee kasvattaa ja roskiin päätyvän ruoan määrä tulee minimoida, koska ruokahävikki lisää merkittävästi elintarvikeketjun ympäristökuormitusta.

Yksilön ja ympäristön kannalta tulisi lisätä kasvisperäisten tuotteiden käyttöä ruokavalioon.

 

 Suositaan lähiruokaa; julkisia hankintoja tulee ohjata hankintalain puitteissa kestävästi tuotetun lähiruoan ostamiseen.

Maatilojen tuotteiden suoramyyntiä kuluttajille tulee mahdollistaa nykyistä paremmin.

Tuottajan tulee myös saada tuottamastaan tuotteesta markkinoilla riittävä korvaus.