Tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja inhimillisyyttä päätöksiin !

 

Yhteiskunnallisia päätöksiä tulisi tehdä ajatellen ihmisiä oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti ja inhimillisesti, koska hyvinvointiin liittyy olennaisesti ihmisten tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu.

 

Jokaisen tulee voida elää Suomessa turvallista ja toimivaa arkea.

Sosioekonominen eriarvoisuus on kasvanut ja köyhyys koskettaa yhä kasvavaa joukkoa.

Tarvitsemme Suomen, joka pitää huolta jokaisesta.

Julkisesti järjestyt, rahoitetut ja tuotetut palvelut ovat suomalaisen hyvinvointivaltion ydin. Vahvistetaan perusterveydenhuoltoa ja vähennetään terveys-ja hyvinvointieroja. Kunnilla on merkittävä rooli ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Vaikka hallinto siirtyy sosiaali-ja terveyspalveluiden muutosten myötä kauemmas, palveluiden tulee pysyä lähellä.

Kulttuuri ja liikunta luovat hyvinvointia ja kunnan palveluina tulevat kaikkien ulottuville. Kun panostetaan niihin sekä kirjastoihin, harrastusmahdollisuuksiin, hyvään asuinympäristöön ja lähiluontoon, ihmiset elävät terveempinä ja pitempään.

 

Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla oikeus harrastukseen varallisuudesta riippumatta.

 

Arkiliikuntaa ajatellen; rakennetaan sellaisia arjen ympäristöjä, esimerkiksi koulun pihoja, jotka houkuttelevat liikkumaan.

 

 

 "Inhimillisyys on toisen ihmisen kunnioittamista, arvostamista, kuuntelemista, loukkaamattomuutta ja hienotunteisuutta."

Sinä päätät!

 

 

                     

Eduskuntavaaliehdokas Susanna Suoniemi

sc3

"Susanna on idearikas, innostava ja aikaansaava sekä muut huomioon ottava toiminnan nainen."

Yhteiskunnallinen vaikuttaja; kunnanvaltuutettu, sivistyslautakunnan jäsen ja Vesilahden Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja on ehdolla eduskuntavaaleissa 2019. Maalaisjärkeä & sydämen sivistystä eduskuntaan!

Ympäristöterveyslautakunnan jäsen ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsen.

"Hän suosii ekologista elämäntapaa, kuten esimerkiksi hyvää ja terveellistä lähiruokaa. Ammattikokkina hänellä on toki siihen hyvät valmiudet, mutta sen lisäksi hän tuottaa osan perheensä ravinnosta hyödyntämällä omaa puutarhaa ja kanalaa."

Hyvä elämä ja toimiva arki sekä puhdas luonto ja ympäristö meille kaikille!  Tavoitteenani on oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja kestävämpi huominen. Vihreämpi tulevaisuus, inhimillinen ja heikommistakin huolta pitävä yhteiskunta.

"Susanna on monipuolisesti aktiivinen, asioihin tarttuva ja energinen vihreä kunnanvaltuutettu."

Tapahtumia

9.3.2019
Eduskuntavaalitori
Ideapark

23.3.-25.3.2019
Bussikiertue
Pirkamaa

3.4.-9.4.2019
Ennakkoäänestys

14.4.2019
Vaalipäivä