Tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja inhimillisyyttä päätöksiin !

 

Yhteiskunnallisia päätöksiä tulisi tehdä ajatellen ihmisiä oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti ja inhimillisesti, koska hyvinvointiin liittyy olennaisesti ihmisten tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu.

 

Jokaisen tulee voida elää Suomessa turvallista ja toimivaa arkea.

Sosioekonominen eriarvoisuus on kasvanut ja köyhyys koskettaa yhä kasvavaa joukkoa.

Tarvitsemme Suomen, joka pitää huolta jokaisesta.

Julkisesti järjestyt, rahoitetut ja tuotetut palvelut ovat suomalaisen hyvinvointivaltion ydin. Vahvistetaan perusterveydenhuoltoa ja vähennetään terveys-ja hyvinvointieroja. Kunnilla on merkittävä rooli ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Vaikka hallinto siirtyy sosiaali-ja terveyspalveluiden muutosten myötä kauemmas, palveluiden tulee pysyä lähellä.

Kulttuuri ja liikunta luovat hyvinvointia ja kunnan palveluina tulevat kaikkien ulottuville. Kun panostetaan niihin sekä kirjastoihin, harrastusmahdollisuuksiin, hyvään asuinympäristöön ja lähiluontoon, ihmiset elävät terveempinä ja pitempään.

 

Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla oikeus harrastukseen varallisuudesta riippumatta.

 

Arkiliikuntaa ajatellen; rakennetaan sellaisia arjen ympäristöjä, esimerkiksi koulun pihoja, jotka houkuttelevat liikkumaan.

 

 

 "Inhimillisyys on toisen ihmisen kunnioittamista, arvostamista, kuuntelemista, loukkaamattomuutta ja hienotunteisuutta."

Sinä päätät!