1 helmikuu 2019
Jokainen lapsi ansaitsee turvallisen lapsuuden. Jokainen lapsi ansaitsee tulla kuulluksi. Jokainen lapsi on yhtä arvokas. Jokaisella lapsella on oikeus riittävään elintasoon.Lasten ja nuorten ajatuksia ja mielipiteitä tulee kuunnella myös arjen asioissa, sillä lapsilla on oikeus osallisuuteen. Yk:n lapsen oikeuksien sopimus edellyttää, että kaikkien lasten ja nuorten osallisuuden toteutumiseen mahdollistetaan rakenteet. Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen on investointi koko Suomen tulevaisuuteen.
24 tammikuu 2019
Suomalainen luonto, puhdas ilma, humisevat metsät ja tuhannet järvet herättävät mailmallakin suuresti kiinnostusta. Luonnossa vietetyn vapaa-ajan vaikutus ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin on tutkimuksissakin hyväksi havaittu. Luonto on todellakin ihmiselle voimavara. Myös eläinten kanssa puuhastelun tiedetään rentouttavan ja laskevan ihmisen stressitasoa.